Algemene voorwaarden

Feelogic werkt onder de volgende Algemene Voorwaarden:

De Nederlandse Expeditie voorwaarden (inclusief de arbitrageclausule) in de laatste versie zoals geregistreerd door FENEX bij de rechtbank in Amsterdam alsmede in Rotterdam, Breda en Arnhem, zijn van toepassing op al onze activiteiten behalve het goederenvervoer over de weg.

Nederlandse Expeditievoorwaarden

Daarnaast zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden 2002 (AVC 2002), laatste versie, zoals geregistreerd bij de Rechtbank in Amsterdam alsmede in Rotterdam, van toepassing op contracten voor nationaal goederenvervoer over de weg; wanneer de CMR bij wet van toepassing is, zij het voor internationaal wegvervoer, deze AVC 2002, laatste versie, is deze aanvullend van toepassing op dergelijke vervoersovereenkomsten voor goederen over de weg.

Nederlandse Expeditievoorwaarden Algemene Vervoerscondities CMR Verdrag

Tot slot zijn op al onze opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van goederen de Nederlandse Opslagvoorwaarden van toepassing, (de laatste versie), inclusief de arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam (en Rotterdam).

Nederlandse Opslagvoorwaarden
Feelogic logo

Feelogic Transport, Forwarding and Warehousing
Vareseweg 111
3047 AT Rotterdam
Netherlands

Feelogic Eindhoven
De Stater 42a
5737 RV Lieshout
Netherlands

Volg ons

Linked icon Instagram icon Facebook icon